Velkommen til Energiforum Østfold

 

shutterstock_369324362

Energiforum Østfold er et nettverk med aktører fra næringsliv, kunnskapsinstitusjoner, organisasjoner og det offentlige i Østfold. Formålet er å bidra til å utvikle Østfold til et ledende fylke når det gjelder omstilling til mer klimavennlige energikilder og sikre energiforsyningen i Østfold. Det innebærer at det i fylket vårt skal satses mer på redusert energibruk, energikilder som slipper ut mindre klimagasser, innovasjon, næringsutvikling og verdiskaping i energisektoren og andre tilsvarende virksomheter.